Download: أجمل تلاوة سورة نوح ماهر المعيقلي

By القرآن الكريم ماهر المعيقلي

842,311

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

Initializing link download... Initializing link download.....

أجمل تلاوة سورة نوح ماهر المعيقلي

Sûrat Nûh
(Noah) LXXI

In the Name of Allâh,
the Most Gracious, the Most Merciful
http://www.qurancomplex.org/Quran/Targama/Targama.asp?nSora=71&l=arb&nAya=1#71_1
SOURATE 71
NŪH (NOة)(2)
28 versets
Pré-hég. nº 71

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
http://www.qurancomplex.org/Quran/Targama/Targama.asp?l=arb&t=frn&nSora=71&nAya=1ﺳﻮﺭﺊ ﻧﻮﺡ ﻣﻜﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺍﭨﮭﺎﺋﯿﺲ ﺁﯾﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭ ﺩﻭ ﺭﻛﻮﻉ ﮨﯿﮟ ۔
ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﹴ ﺗﻌﺎﻟﲐ ﻛﮯ ﻧﺎﻡ ﺳﮯ ﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ ۔
http://www.qurancomplex.org/Quran/Targama/Targama.asp?l=arb&t=urd&nSora=71&nAya=1