Download: Abbas MILANI, عباس ميلاني « شاه و ريشه‌هاي انقلاب ايران »؛

By YekEsfahaniDarParis 1

77,812

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

Initializing link download... Initializing link download.....

ـ پديده هاى اجتماعى زاييدۀ تنها يك عامل نيستند و هر کسی میتواند با توجه با زاويۀ ایدلوژیک و یا هوش و دانش خود به پدیده ها بنگرد و آن دیدگاه تنها بیانگر یک زاویه و یک دیدگاه است که گاهی بسیار با هم بیگانه هستند. ولی بهرحال نکته هایی میتوان در همۀ دیدگاهها یافت که با هم مشترک هستند. در این راستا مى توان دیدگاههای مشترک را بیرون کشید و سپس آنان را از اساسى ترين عامل ها و زمینه ها در پروسۀ دگرگونی و انقلاب ایران سخن گفت ولی با بیرون آمدن سندهای تازه و پدیدار شدن فکت و داده هایی که کفۀ ترازو را بسود خود سنگن تر کنند، باز این دیدگاههای مشترک کمتر و زیادتر خواهند شد. عباس میلانی از دیدگاه و نگاه خود به شاه نگریسته و داده های وی هم میتوانند در بسیاری از موردها محدود باشند. کتاب "نگاهی به شاه" را بر همین زمینه نوشته است و هیچ کسی هم نمیتواند همۀ پاسخها را در یک کتاب یابد ولی بهرحال ولی این کتاب برای کسانیکه همۀ "پاسخها" را ندارند، در نوع خود میتواند بسیار ارزشمند باشد.