Download: โหมโรงไอยเรศ: ฟองน้ำ

By buaravong

51,844

TIP: Right-click and select "Save link as.." to download video

Initializing link download... Initializing link download.....

โหมโรงไอยเรศ เวอร์ชันของวงฟองน้ำนี้ ผมเองถือว่าเป็นสุดยอดเพลงหนึ่งของวงฟองน้ำครับ เพราะฟังแล้วรู้สึกอลังการ ไพเราะมาก

ที่มาของเพลงโหมโรงไอยเรศกล่าวกันว่า
ครูช้อย สุนทรวาทิน แต่งจากเพลงไอยเรศชูงา ๒ ท่อน และไอยเรศชูวง ๒ ท่อน รวมกันซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยา อยู่ในตับเรื่องฉิ่งโบราณมาขยายเป็นอัตราสามชั้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อให้เป็นเพลงโหมโรงประจำวงปี่พาทย์ของพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) เพลงนี้จัดว่าเป็นยอดของเพลงโหมโรงเสภา และนิยมนำไปบรรเลงอย่างกว้างขวางทั้งวงปี่พาทย์ วงมโหรี และวงเครื่องสาย

มัลติมีเดียนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา เผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความบันเทิงโดยไม่แสวงหากำไร
กราบขอบพระคุณครู บรมครูสังคีตศิลป์ทุกท่านที่รังสรรค์ทิพยดนตรีให้ได้สดับรับฟัง เป็นสิ่งประโลมใจแก่โลก

This Multimedia is used for cultural education, conservation and non-profit broadcasting.